1. İsim denize gömülme.
  2. İsim kesinlikle reddetme, kat'î red.
    They gave his ideas the deep six.
denize atmak. Geçişli Fiil
defetmek, başından savmak, terketmek. Geçişli Fiil