delete a nation

  1. Fiil bir milleti ortadan kaldırmak
  2. Fiil kökünü kurutmak