denial of justice

  1. İsim, Hukuk hak dağıtmaktan kaçınma
  2. İsim mahkemenin davaya bakmaktan ve karar vermekten imtina etmesi
  3. (ihkak-ı haktan imtina