1. İsim kalkış
  2. İsim hareket, ayrılış, (uçak, tren, vapur vb.) kalkış, (yola) çıkış.
    What is the departure time of the train?
  3. İsim gidiş, gidiş, gitme, azimet.
  4. İsim sapma, ayrılma, inhiraf.
    a departure from accepted teaching methods.
  5. İsim, Denizcilik (a) bir geminin (doğuya/batıya doğru) aldığı yol/mesafe, (b) bir geminin yola çıkmadan önceki enlem ve boylam dereceleri.
  6. İsim sürvey hattının doğu-batı referans çizgisi üzerindeki izdüşümünün uzunluğu.
  7. İsim ölüm, vefat.
yola çıkışını hızlandırmak Fiil
yola çıkmayı bir hafta ertelemek Fiil
ayak sürümek Fiil
yolculuğunu ertelemek Fiil
gidişini tespit etmek Fiil
ayrılacağını haber vermek Fiil
yola çıkmak Fiil
izin isteyip gitmek Fiil
yeni yöneliş
kalkış havaalanı
ateş etme açısı
kalkmak üzere olmak Fiil
gidiş peronu
çıkış hattı
(politika) yeni yöneliş
yeni bir yönelim
ayrılış ihbarı
kalkış yeri
(özellikle tartışmada) başlangıç/hareket noktası. İsim
kalkış limanı
çıkış limanı İsim, Uluslararası Hukuk
tam kalkış zamanı
(yolculuk) harekete hazır olmak Fiil
yola çıkmadan önce
tarifeli kalkış
(US) tarifeli kalkış
tarifeye göre hareket saati
kalkış istasyonu
belli bir rota çizmek Fiil
yeni bir yol denemek Fiil
kalkış saati
uzaklaşma açısı İsim, Ulaşım
bir ilkeden ayrılma
eski bir âdetten vazgeçme
disiplini elden bırakma
emirlerin dışına çıkma
kanundan sapma
hareket peronu
gidiş uçak yolcuları salonu
postanın gitmesi
trenlerin kalkışı
gidiş peronu
kalkış peronu
başlangıç noktası İsim
hareket noktası İsim, Turizm
hareket istasyonu
hareket saati
gidiş peronu
gidiş istasyonu
uçak kalkış saati
liman çıkış belgesi İsim, Denizcilik