gözüpeklik, ataklık, cür'et, atılganlık, büyük cesaret, maceraperestlik.
deeds of derring-do: cür'etkâr/gözüpek eylemler. İsim