develop natural resources

  1. Fiil doğal kaynakları yararlanılır duruma getirmek