develop natural resources

  1. Verb doğal kaynakları yararlanılır duruma getirmek