1. İsim çıkmaz, zor durum, zor seçenek: birbirinden kötü iki şıktan birini seçme zorunluğu.
    The dilemma was
    whether to lower prices or to accept fewer sales.
    to be in a dilemma = to be on the horns of a dilemma: çok zor durumda kalmak, ne yapacağını bilememek, çıkmaza saplanmak.
  2. İsim, Mantık ikilem: karşıdakinin iki yandan kıstırılması: “A olunca B ve C'nin de olması zorunludur; ama ne B ne
    de C vardır, öyleyse A yoktur.” tasımı gibi.
çıkmazda olmak Fiil
iki müşkül şıktan biri, iki ucu pis değnek, “aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık”.
ortaya zor bir durum çıkarmak Fiil
birine seçmesi için iki seçenek tanımak Fiil

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. İkilem, kıyâs-ı mukassim