1. tekrar tekrar/kırk defa/defaatle söylemek, söyleye söyleye dilinde tüy bitmek, söyleye söyleye nihayet
    kafasına sokmak.
    to din cleanliness into someone: bir kimseyi (söyleye söyleye) temizliğe alıştırmak.
    She dinned into the child that he mustn't speak to strangers: Yabancılarla konuşmamasını her zaman çocuğa söyledi.
    Try to din it into her that … : Ona şu hususu iyice anlat ki …
birinin beynine bir şey sokmak Fiil