1. İsim şahadetname, diploma.
  2. İsim şeref, paye, yetki, imtiyaz vb. bahşeden belge.
  3. İsim resmî belge, özellikle tarihî belge.
  4. İsim diploma vermek.
Üniversiteye Girişte Diplomaların Denkliğine Dair Avrupa Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
lisans diploması İsim, Eğitim
diploma vermek Fiil
diploma vermek Fiil
diplomasız
lise diploması
icazetname
devlet diploması
diploma almak Fiil
ortaokul diploması
öğretim sertifikası İsim
lisans diploması İsim, Eğitim
lisans diploması İsim, Eğitim
diploma denkliği
diplomalı
diploma sahibi
mimarlık diploması
devlet veya yetkili kurumların kontrolu altında bulunmayan, eğitimi gevşek, iyice öğretmeden bol bol
diploma dağıtan yüksek öğrenim kurumu.
İsim
akademik düzeyi düşük yüksek öğrenim kurumu. İsim
diploma programı İsim, Eğitim
göç etmek isteyen üniversite mezunu Sovyet vatandaşlarından alınan vergi
  1. certificate of proficiency
  2. practicing certificate
  3. school certificate
  4. İsim parchment
  5. certificate
  6. diploma
undergraduate diploma İsim, Eğitim
European Convention on the Equivalence of Diplomas Leading to Admission to Universities İsim, Uluslararası Hukuk
graduation İsim
to obtain a diploma Fiil
to graduate Fiil
diploma equivalance
diploma program İsim, Eğitim
diploma holder
to hold a degree Fiil
graduation İsim
graduation exercises
commencement İsim
degree granting university
ceremony at the distribution of diploma
to furnish with a diploma Fiil
to graduate Fiil
to confer a diploma Fiil
to grant a certificate Fiil
conferment of a degree
to confer a degree Fiil
to conference of a degree Fiil
to certify sb Fiil

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Bir kimsenin bir öğrenim dönemini tamamladığını, ... gösteren resmî belge, şahâdetnâme