discrepancy

  1. İsim fark
  2. İsim uyarsızlık, uymama, tutarsızlık, başkalık, ayrılık, zıtlık, çelişki, tenakuz, ihtilâf.
hesabında tutarsızlık olmak Fiil
bölgeler arası gelişmişlik farkı İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
(belgeler) birbirini tutmamak Fiil
d ei farklılık
istatistiki farklılık
iki hesabın birbirini tutmaması
meblağlarda tutarsızlık olması
ağırlıkların tutmaması