discrepancy

  1. Noun fark
  2. Noun uyarsızlık, uymama, tutarsızlık, başkalık, ayrılık, zıtlık, çelişki, tenakuz, ihtilâf.
hesabında tutarsızlık olmak Verb
bölgeler arası gelişmişlik farkı Noun, Politics-Intl. Relations
(belgeler) birbirini tutmamak Verb
d ei farklılık
istatistiki farklılık
iki hesabın birbirini tutmaması
meblağlarda tutarsızlık olması
ağırlıkların tutmaması