dispose of property

  1. Fiil bir mülkü mal sahibi sıfatıyla tasarruf etmek
  2. Fiil mülkü mal sahibi sıfatıyla tasarruf etmek
  3. Fiil mal üzerinde tasarrufta bulunmak
bir malı tasarruf edebilme ehliyeti
malını elden çıkarmak Fiil
mal üzerinde tasarruf için umumi vekaletnamesi olmak Fiil