dispose of property

  1. Verb bir mülkü mal sahibi sıfatıyla tasarruf etmek
  2. Verb mülkü mal sahibi sıfatıyla tasarruf etmek
  3. Verb mal üzerinde tasarrufta bulunmak
bir malı tasarruf edebilme ehliyeti
malını elden çıkarmak Verb
mal üzerinde tasarruf için umumi vekaletnamesi olmak Verb