tasarrufta bulunabilir
aklı ve hafızası yerinde olarak
sözleşme yapma ehliyeti olma
ölüme bağlı tasarrufta bulunma ehliyeti
tasarruf ehliyeti
mal ve mülkü elden çıkarma
tasarrufta bulunma yetkisi
(US) vasiyet yapma ehliyetini haiz olmak Fiil
(US) vasiyetname düzenleyebilecek ehliyette olma
atıkların geri dönüşümü ve imha edilmesi