distort the meaning of text

bir metnin anlamını tahrif etmek Fiil