divide one's property among one's heirs

  1. Fiil malıni mülkünü mirasçılar arasında paylaştırmak
malını mülkünü mirasçılar arasında paylaştırmak Fiil