divide the costs between the parties

  1. Fiil giderleri taraflara paylaştırmak
  2. Fiil masrafları taraflar arasında paylaştırmak