eğmek yiniz !
çimlere basmayınız
çimlere basmak yınız
… yapmamak için kendine zor hakim oluyordu. Cümle
… yapmamak için kendini zor tutuyordu. Cümle
birşeyi yapmaktan hoşlanmamak Fiil
birşeyi yapmaktan hazzetmemek Fiil
parmağını bile oynatmamak Fiil
edememek Fiil
yapmaya pek hevesli olmamak Fiil
yapılması ille de şart olandan fazlasını yapmamak Fiil
geri kalmamak
alışverişi olmamak Fiil
birşeye tenezzül etmemek Fiil
zahmet edip de birşeyi yapmamak Fiil
birşeye zahmet etmemek Fiil
birini bir şeyi yapmamaya razı etmek Fiil
aşağı kurtarmaz
(bir kimsenin bir şeyi yapacağına) inanmak, ihtimal vermek, sanmak.
I wouldn't put it past him to
cheat at cards: Onun iskambilde hile yapacağına inanırım (pekâlâ hile yapar).