do one's work in an office

  1. Fiil bürodaki görevinıyapmak
  2. Fiil bürodaki işinıyapmak