do one's worst

  1. elinden geleni (kötülüğü) yapmak, elinden geleni ardına koymamak.
    Do your worst! Elinden geleni
    yap! Elinden geleni ardına koyma!
    The enemy is coming, but let him the worst, we are ready for him.