1. (a) (bir odayı, duvarı vb.) tekrar boyamak/süslemek, (b) tekrar/yeniden yapmak, tekrarlamak, yinelemek,
    (c)
    argo saldırıp yaralamak.
tekrarlamak, yeni baştan yapmak.
birşeyi yeniden yapmak Fiil
birşeyi dekore etmek Fiil
birşeyi düzenlemek Fiil
birşeyi baştan yapmak Fiil
bir yeri soymak Fiil
birşeyi süslemek Fiil
özel itina göstermek Fiil
zahmete katlanmak Fiil
çaba göstermek Fiil
birşeyi yapmaya çok hevesli olmak Fiil
birşeyi yapmayı çok istemek Fiil
birşeyi yapmaya can atmak Fiil