do someone proud

  1. (a) (birine) şeref/onur kazandırmak, göğsünü kabartmak, iftihar ettirmek, övünç/iftihar kaynağı olmak,
    (b) cömert davranmak, çok ikramda bulunmak, ikrama garketmek, çok iyi ağırlamak.
    do oneself proud: (başarısından vb.) gurur duymak, göğsü kabarmak.