domesticate

  1. Fiil evcilleş(tir)mek, ehlileş(tir)mek.
  2. Fiil ev/aile hayatına/işlerine alış(tır)mak, eve bağla(n)mak.
  3. Fiil yerlileştirmek, medenileştirmek, bir yere/ülkeye maletmek/ısın(dır)mak.
    domesticize ile ayni anlama gelir.
yabancı bir âdeti benimsemek Fiil
yabancı bir sözcüğü milli dile almak Fiil