draw a red herring across the trail

  1. Fiil böyle bir söz söyleyerek konuşmayı bile bile esastan çevirmek