1. (a) şiddetle azarlamak, paylamak, çıkışmak, haşlamak, (b) dövmek, pataklamak, dayak atmak. (c) gündelik
    elbisesini giymek, basit giyinmek, süslenip püslenmemek.
birini azarlamak Fiil
birini haşlamak Fiil
fırça çekmek Fiil
azarlamak Fiil
birine kızmak Fiil