1. kasdetmek, murat etmek, demek istemek, maksadı/meramı … olmak.
    What is he driving at? Ne demek
    istiyor?
    I knew at once what he was driving at: Maksadını derhal anladım.
yürüyüş hızında araba sürmek Fiil
saatte 100 km gitmek Fiil