drop across

  1. gitmek, gelmek, uğramak.
    We dropped across to see him: Gidip onu gördük (Onu görmeye gittik).

    He dropped across to see us: Bizi görmeye/ziyarete geldi.