1. Sıfat uykulu, uyuşuk, yarı uyur, rahavet/ağırlık basmış.
    to feel drowsy: uykulu hissetmek.
  2. Sıfat ağır, sıkıcı, kasvetli, mağmum.
    to grow drowsy: gittikçe ağırlaşmak/sıkıcı ve kasvetli olmak.
  3. Sıfat uyku veren.
    a drowsy summer afternoon.
  4. Sıfat uykuda gibi, sakin, hareketsiz.
mayışmak Fiil