1. Sıfat sersem, budala, aptal, salak, mankafa.
  He's pretty dumb: Pek aptaldır/sersemin biridir.
  Leaving
  the door unlocked is a dumb thing to do.
 2. Sıfat dilsiz, konuşamayan.
  Special school for deaf and dumb: Sağır ve dilsizler için özel okul.
  Animals are dumb.
 3. Sıfat dili tutulmuş.
  strike dumb: şaşırtmak, hayrette bırakmak, şaşkına çevirmek.
  struck dumb:
  dili tutulmuş, donakalmış, hayretten donmuş/taş kesilmiş.
  The terrible news struck us dumb.
 4. Sıfat sessiz, konuşmayan, susmuş, sakit, sükût eden.
  The prisoner remained dumb during his trial.
 5. Sıfat sözsüz, konuşmadan yapılan.
  dumb show: sözsüz güldürü.
 6. Sıfat kusurlu, istenilen nitelikte olmayan.
  dumb piano keys.
 7. Sıfat mimikle yapılan, pandomim şeklinde.
kalakalmak Fiil
dili tutulmak Fiil
söz söyleyemez olmak Fiil
sağır ve dilsiz
şaşırtmak.
yalancı sıtma: gayrımuntazam aralıklarla gelen ve üşüme hissi olmayan sıtma. İsim
(alıştırma için kullanılan) sessiz piyano. İsim
programlanmaz uçbirim Bilgi Teknolojileri
sağır ve dilsiz alfabesi İsim
sağır ve dilsiz dili