1. İsim, Çevre ve Ekoloji çöplük
 2. Fiil boşaltmak, boca etmek.
  The truck dumped the topsoil on the driveway.
 3. Fiil birdenbire bırakmak /atmak, kaldırıp atıvermek.
  They dumped their bags on my floor and left.
 4. Fiil (çöp tenekesini, dolu bir kabı vb.) boşaltmak, aktarmak.
 5. Fiil kov(ul)mak, at(ıl)mak, sepetle(n)mek.
  to dump an unpopular candidate.
 6. Fiil (başkasının üzerine) atmak, aktarmak, sorumsuzca işin içinden sıyrılmak, (dertlerini/sorunlarını) başkasına
  yüklemek.
  Don't dump your troubles on me!
 7. Fiil, Ticaret bir malı bol bol ve ucuz fiyatla (bilhassa yabancı ülkede) piyasaya sürmek, fiyatları düşürmek, damping yapmak.
 8. Fiil (bilgisayarda program hatasını bulmak için) kaydedilen bilgileri kâğıda/ekrana aktarmak.
 9. Fiil bilgisayardan akımı (kazara veya bilerek) kesmek.
 10. Fiil (birdenbire/pat diye) düşmek.
 11. İsim çöp yığını.
 12. İsim çöplük, mezbele.
 13. İsim, Askerlik2 (harp cephesinde) cephanelik.
 14. İsim boşaltma, aktarma, birdenbire yığma, boca etme.
 15. İsim batakhane: kötü şöhretli/âdi otel/ev/şehir vb.
  This town is a real dump.
 16. İsim (bilgisayarda) kaydedilen bilgilerin kâğıda basılmış şekli.
 17. İsim çocuk oyunlarında kullanılan kurşun parçası.
 18. İsim şekilsiz/gayrımuntazam nesne/ yığın.
 19. İsim ufak para.
 20. İsim (gemi inşaatında kullanılann bir tür) cıvata.
 21. İsim bir çeşit şekerleme.
 22. İsim yavaş/melânkolik dans (müziği).
damperli
cephanelik
otomobil mezarlığı
çöplük.
(US) çöplük
mezbele
çöplük
moloz
arıza dökümü
donanım dökümü
bellek dökümü.
maden (cüruf) yığını
maden yığını
devirmeli çöp kamyonu
çöplük
çöplük
sıçmak Fiil
çöp yığını
çöplük
(US) çöplük
damper kasası İsim, Ulaşım
mal fiyatlarında damping yapmak Fiil
malları yabancı piyasa da ucuza satmak Fiil
malları yabancı piyasada ucuza satmak Fiil
malları dış piyasaya düşük fiyatla sürmek Fiil
malları dış piyasaya düşük fiyatla sürmek Fiil
şiddetle çatmak, hücum/muhalefet etmek, hakaret etmek, kötülemek.
He dumped on the government's foreign
policy in a letter to the editor.
hakaret etmek, küçük düşürmek.
taşı-boşalt kamyonu, damperli kamyon, devrilir sandıklı kamyon. İsim
ikili sayı döküm programı
çöp dökme