dump

 1. Noun, Environment-Ecology çöplük
 2. Verb boşaltmak, boca etmek.
  The truck dumped the topsoil on the driveway.
 3. Verb birdenbire bırakmak /atmak, kaldırıp atıvermek.
  They dumped their bags on my floor and left.
 4. Verb (çöp tenekesini, dolu bir kabı vb.) boşaltmak, aktarmak.
 5. Verb kov(ul)mak, at(ıl)mak, sepetle(n)mek.
  to dump an unpopular candidate.
 6. Verb (başkasının üzerine) atmak, aktarmak, sorumsuzca işin içinden sıyrılmak, (dertlerini/sorunlarını) başkasına
  yüklemek.
  Don't dump your troubles on me!
 7. Verb, Commerce bir malı bol bol ve ucuz fiyatla (bilhassa yabancı ülkede) piyasaya sürmek, fiyatları düşürmek, damping yapmak.
 8. Verb (bilgisayarda program hatasını bulmak için) kaydedilen bilgileri kâğıda/ekrana aktarmak.
 9. Verb bilgisayardan akımı (kazara veya bilerek) kesmek.
 10. Verb (birdenbire/pat diye) düşmek.
 11. Noun çöp yığını.
 12. Noun çöplük, mezbele.
 13. Noun, Military (harp cephesinde) cephanelik.
 14. Noun boşaltma, aktarma, birdenbire yığma, boca etme.
 15. Noun batakhane: kötü şöhretli/âdi otel/ev/şehir vb.
  This town is a real dump.
 16. Noun (bilgisayarda) kaydedilen bilgilerin kâğıda basılmış şekli.
 17. Noun çocuk oyunlarında kullanılan kurşun parçası.
 18. Noun şekilsiz/gayrımuntazam nesne/ yığın.
 19. Noun ufak para.
 20. Noun (gemi inşaatında kullanılann bir tür) cıvata.
 21. Noun bir çeşit şekerleme.
 22. Noun yavaş/melânkolik dans (müziği).
damperli
cephanelik
otomobil mezarlığı
çöplük.
(US) çöplük
mezbele
çöplük
moloz
arıza dökümü
donanım dökümü
bellek dökümü.
maden (cüruf) yığını
maden yığını
devirmeli çöp kamyonu
çöplük
çöplük
sıçmak Verb
çöp yığını
çöplük
(US) çöplük
damper kasası Noun, Transport
mal fiyatlarında damping yapmak Verb
malları yabancı piyasa da ucuza satmak Verb
malları yabancı piyasada ucuza satmak Verb
malları dış piyasaya düşük fiyatla sürmek Verb
malları dış piyasaya düşük fiyatla sürmek Verb
şiddetle çatmak, hücum/muhalefet etmek, hakaret etmek, kötülemek.
He dumped on the government's foreign
policy in a letter to the editor.
hakaret etmek, küçük düşürmek.
taşı-boşalt kamyonu, damperli kamyon, devrilir sandıklı kamyon. Noun
ikili sayı döküm programı
çöp dökme