bir paragrafın birinci satırını içerlek yazmak Fiil