1. Sıfat hevesli, istekli, arzulu, şevkli, can atan, hahişger.
  to be eager to do sth: bir şeyi yapmaya
  can atmak.
  to be eager for: çok istemek/arzu etmek.
 2. Sıfat sabırsız, haris, gayretli, canlı.
  He listened the story with eager attention: Hikâyeyi dikkat
  ve sabırsızlıkla dinledi.
  eager beaver
  k.d. çok gayretli/çalışkan kimse.
 3. Sıfat keskin, acı, sert, şiddetli.
 4. İsim nehir ağzında ânî met taşması.
beaver ile ayni anlama gelir. arı gibi çalışkan (kimse).
şöhret meraklısı olmak Fiil
satın almaya istekli
heveslenmek Fiil
heves etmek Fiil
bilgi öğrenmeye can atmak Fiil
haber meraklısı olmak Fiil
yapmaya pek hevesli olmamak Fiil
övgü meraklısı