eager

 1. Adjective hevesli, istekli, arzulu, şevkli, can atan, hahişger.
  to be eager to do sth: bir şeyi yapmaya
  can atmak.
  to be eager for: çok istemek/arzu etmek.
 2. Adjective sabırsız, haris, gayretli, canlı.
  He listened the story with eager attention: Hikâyeyi dikkat
  ve sabırsızlıkla dinledi.
  eager beaver
  k.d. çok gayretli/çalışkan kimse.
 3. Adjective keskin, acı, sert, şiddetli.
 4. Noun nehir ağzında ânî met taşması.
beaver ile ayni anlama gelir. arı gibi çalışkan (kimse).
şöhret meraklısı olmak Verb
satın almaya istekli
heveslenmek Verb
heves etmek Verb
bilgi öğrenmeye can atmak Verb
haber meraklısı olmak Verb
yapmaya pek hevesli olmamak Verb
övgü meraklısı