earn a bare living

  1. Fiil ancak geçimini sağlamak
  2. Fiil geçinecek kadar para kazanmak