eat one's heart out

  1. içi içini/kendi kendini yemek, çok üzülmek, üzüntüden zayıflamak.
    She was eating her heart out for
    her son who was away at the war.
  2. (a) çok üzülmek, içi içini yemek, kendini yeyip bitirmek, (kininden/öfkesinden vb.) çatlamak, (b) özlemek.