1. İsim October
  2. İsim, Tarım cultivation
  3. sowing
  4. farming
spring cultivation
spring cultivation
change of crops
bed planting İsim, Tarım
extensive cultivation
intensive cultivation of land
plantation İsim
cultivation area İsim, Tarım
the October Revolution İsim
seeder İsim, Tarım
seeder İsim, Tarım
restriction on cultivation
cultivation methods İsim
to improve on the mode of tillage Fiil
cotton belt
(US) cotton belt
seeder İsim, Tarım
seeder İsim, Tarım

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Yılın eylül ve kasım ayları arasındaki ... teşrin, ilk teşrin, teşrînievvel
  2. Ekmek işi