electric power

Elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı (NACE kodu: 35.1) İsim, Sanayi ve Zanaatler
enerji mübadelesi sözleşmesi
elektrik tüketimi
elektrik gücü sanayii
elektrik kuvvet merkezi
elektrik santralı
elektrik gücü ikmali
elektrik gücü sağlama
elektrik gücü ikmali