1. Sıfat seçkin, üstün, mümtaz, güzide, büyük, yüksek mevki/rütbe sahibi.
    eminent statemen.
  2. Sıfat belirgin, açık, bariz, göze çarpan, şayanı dikkat.
    eminent fairness.
  3. Sıfat ünlü, meşhur.
    The most eminent doctors treated the king in his ilness.
  4. Sıfat yüce, ulu, yüksek, âli.
  5. Sıfat çıkık, çıkıntılı, fırlak, (ileriye) fırlamış.
bütün rakiplerinin üstünde olmak Fiil
parlamak Fiil
üstün
seçkin
önemli avukat
kamulaştırma yetkisi, istimlâk hakkı.
(US) kamulaştırma formaliteleri İsim
üstün hizmetler İsim
büyük devlet adamı
büyük başarı
(US) kamulaştırma amacıyla bir araziye el koymak Fiil