employe benefit

şirket tarafından ödenen işçi sosyal sigorta primi