employee benefit

  1. işçi tarafından ödenecek sosyal sigorta primi
  2. şirket tarafından ödenen memurun sosyal sigorta primi
  3. memur tarafından ödenecek sosyal sigorta primi
şirket tarafından ödenen işçi sosyal sigorta primi