1. İsim, Hukuk istihdam
 2. İsim iş verme, istihdam, işe/memuriyete alma.
 3. İsim çalışma.
  Secretary (of State) for employment = Minister of State
  Brit.: Çalışma Bakanı.

  Ministry of employment
  ABD Çalışma Bakanlığı.
  conditions of employment: çalışma koşulları.
 4. İsim iş, görev, vazife, hizmet, memuriyet.
  full employment: sürekli/daimî iş/memuriyet.
  to take
  up employment: işe/memuriyete girmek.
  without employment: işsiz.
  to seek/find employment: iş aramak/bulmak.
  in someone's employment: bir kimsenin hizmetinde.
  place of employment: iş yeri.
  Suitable employment was hard to find: Uygun bir iş bulmak zordu.
 5. İsim uğraş, iş güç, meşguliyet, meşgale.
  Gardening is a pleasant employment for Sunday afternoon.
 6. İsim kullanış, kullanma.
  There is a clever employment of color in that painting.
İş bulma acentelerinin faaliyetleri (NACE kodu: 78.1) İsim, Sanayi ve Zanaatler
İş bulma acentelerinin faaliyetleri (NACE kodu: 78.10) İsim, Sanayi ve Zanaatler
iş değiştirmek Fiil
çalışan İsim, Hukuk
işveren İsim, Hukuk
İstihdam faaliyetleri (NACE kodu: 78) İsim, Sanayi ve Zanaatler
çalışıldığı süre içinde
işini kaybetmek Fiil
Geçici iş bulma acentelerinin faaliyetleri (NACE kodu: 78.2) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Geçici iş bulma acentelerinin faaliyetleri (NACE kodu: 78.20) İsim, Sanayi ve Zanaatler
yan çalışma
başka bir iş
iş siz olmak Fiil
arasıra çıkan iş
geçici çalışma
ara sıra yapılan iş
sivil istihdam
sivil iş
memuriyetin başlangıcı
istihdam ortak pazarı
Avrupa Topluluğu içinde işçilerin serbest dolaşımı ve özel meslek sahiplerinin hizmet verme serbestisi ilkesi İsim
mecburi çalışma
mecburî çalışma
devamlı iş
inşaat sanayiinde işçi çalıştırma
inşaat sanayiinde çalışma
devamlı iş
sürekli iş
devamlı iş
toplam maaşlı sayısı
randımanlı çalışma
(Br) sosyal sigorta yükümlülüğünden muafiyet
fabrika istihdamı
fabrika işi
iş bulmak Fiil
işe alınmasında sağlık bakımından sakınca bulunmama
kadrolu memuriyet
tam istihdam
tam gün iş
tam-gün (fultaym) iş
kazançlı iş
kazançlı memuriyet
iş vermek Fiil
devlet memuriyeti
garantili iş
tehlikeli iş
işçinin çalışacağı saat sayısı
istihdam endeksi
sanayi işi
sanayii işi
sigorta edilebilir iş
düzensiz iş
çocuk istihdamı
iş olanakları düzeyi
azami istihdam
gece işi
iş bulmak Fiil
iş teklifi yapmak Fiil
çalışan
şantiye işi
genel işsizlik
fazla mesai çalışması
yarım gün iş
yarım-gün iş
yarımgün çalışılan iş
gelir vergisi mükellefi işleri İsim
kazanç vergisi mükellefi işleri İsim
kadrolu iş
emeklilik olanağı olan iş
emekliliği olan iş
sürekli iş
özel iş
işçinin denendiği çalışma
iş bulmak Fiil
profesyonel iş
kârlı memuriyet
kârlı iş
istihdam yasağı
gelecek için öngörülen istihdam
iş temin etmek Fiil
iş sağlamak Fiil
devlet memuriyeti
kamu görevi
bir işten ayrılmak Fiil
azalan iş imkânı
kayıtlı istihdam
düzenli iş
sürekli iş
kârlı meslek sahipliği
itibarlı iş
işten doğan risk
kır kesiminde çalışma
kırsal kesimde çalışma
mevsime bağlı iş
koltuk işi
iş aramak Fiil
hizmet sağlayan iş
devlet memuriyeti
devlet memurluğu
işe girmek Fiil
işi kabul etmek Fiil
geçici istihdam
çalışma süresi İsim, İstihdam
iş ilişkisini kesmek Fiil
birinin işine son vermek Fiil
birinin iş sözleşmesini feshetmek Fiil
istihdam teorisi
istihdam trendi
kısmi işsizlik
yeterince çalışmama
kanunun dışı iş
kanundışı iş
sigortasız iş
kayıt dışı istihdam
kayıtdışı çalışma İsim, İstihdam
kayıtdışı çalıştırılma İsim, İstihdam
istikrarsız iş
bir yıllık iş
gençlerin çalıştırılması
gençlerin işsizliği
iş bulma bürosu, İş ve İşçi Bulma Kurumu.
iş sözleşmesi
iş başvurusunda bulunan kişi
iş başvurusu İsim, İnsan Kaynakları
iş başvurusu formu
iş başvurusu formu
iş bulma bürosu İsim
işsınıfı
iş sınıfı
çalışma belgesi
(US) çalışma belgesi
istihdam koşulları İsim, İşletme
iş sözleşmesi İsim, İşletme
iş akdi İsim, İstihdam
hizmet sözleşmesi İsim, İstihdam
hizmet akdi İsim, İstihdam
personel giderleri İsim
işyeri yaratan
işe başlama tarihi
iş imkânlarının azalması
istihdam yoğunluğu
Çalışma Bakanlığı
bir işin son bulması
İş ve İşçi Bulma Kurumu.
çalışma olanakları İsim
istihdam rakamları İsim
istihdam dalgalanmaları İsim
istihdama ilişkin kılavuz ilkeler İsim
meslek geliri
işçi sigortası.
işe alma görüşmesi
iş mülakatı
iş hukuku İsim, İş Hukuku
personel şefi
işçi piyasası
sermaye kullanımı
iş ve işçi bulma bürosu İsim
iş imkânı
istihdam imkanı İsim, İstihdam
çalışma evrakları İsim
işin niteliği
işin yapısı
çalışma süresi İsim, İstihdam
istihdam manzarası
istihdam politikaları İsim
istihdam politikası İsim
iş olanakları İsim
istihdam oranı
istihdam oranı
personel sicili
iş ilişkisi İsim, İstihdam
istihdam ilişkisi İsim, İstihdam
çalışma hakkı
iş güvencesi İsim, Hukuk
iş bulma servisi
istihdam istikrarı
çalışma standardı
çalışma standartları İsim
bir şirketin personel durumu hakkında rapor
çalışma istatistiği
işin son bulması
işe son verilmesi
işe alınacak işçilere uygulanacak test
iş ehliyet sınavı
işe alınacak işçilere uygulanan test
çalışma süresi İsim, İstihdam
istihdam hacmi
iş aranıyor
tam istihdam politikası İsim
birine iş vermek Fiil