enforce a judgment by execution

  1. Fiil bir mahkeme kararının icra yoluyla tatbik mevkiine koymak