1. Geçişli Fiil sağlamak, temin etmek.
    Careful planning and hard work ensured the success of the company.
  2. Geçişli Fiil güvence sağlamak, garanti etmek, teminat altına/emniyete almak, sağlama bağlamak.
    This medicine will
    ensure you a good night's sleep.
  3. Geçişli Fiil sigorta etmek.
sürekli vergi akışı sağlamak Fiil
bir sonucu elde etmek Fiil
barışı sağlamak Fiil
...'i ...'e benimsetmek Fiil
sağlama bağlamak Fiil
barışı sağlamak Fiil
devletin güvenliğini sağlamak Fiil
bir şeyi elde etmek için
hakimin davayı aydınlatma ödevi, hakimin davayı aydınlatma görevi, hakimin davayı aydınlatma yükümlülüğü İsim, Hukuk