enter into one's own recognizances

  1. Fiil mahkeme huzurunda davayı kabul etmek
  2. Fiil teminat vermek