enter one's name in the visitor's book

  1. Fiil adını ziyaretçiler defterine yazmak
  2. Fiil adını otelde kalanlar defterine yazmak