1. Fiil öngörmek
  2. Geçişli Fiil tahayyül/tasavvur etmek, zihninde canlandırmak.