eşit rütbede
hemayar
biriyle eşit düzeyde olmak Fiil