1. Geçişli Fiil kurmak, tesis/ihdas etmek.
  to establish a university. to establish a government/business/colony.
 2. Geçişli Fiil yerleştirmek.
  establish oneself in business: ticaret hayatına girmek/atılmak.
  to establish
  one's son in business: oğlunu bir işe yerleştirmek.
  to establish oneself in a place/in a new home: yeni bir yere/eve yerleşmek.
 3. Geçişli Fiil tanıtmak, kabul ettirmek.
  to establish oneself as a writer. to establish a custom.
 4. Geçişli Fiil saptamak, tespit etmek, kanıtlamak, ispat etmek, gerçekleştirmek, tahakkuk ettirmek.
  to establish
  the facts. to establish one's innocence. to establish the truth of a story.
  They were unable to establish where she had been: Onun nerede olduğunu tespit edemediler.
 5. Geçişli Fiil (hüküm/yasa) koymak, vazetmek, tasdik etmek, onaylamak.
  We've established a rule in this club that
  everyone buys his own drinks.
 6. Geçişli Fiil sağlamak, iade/temin/tesis etmek.
  to establish order: düzen sağlamak.
 7. Geçişli Fiil (kilise/din) resmîleştirmek, millîleştirmek.
  The established religion of Egypt is Islam: Mısırın
  resmî dini İslâmdır.
  established church: hükümet tarafından resmen tanınmış kilise.
 8. Geçişli Fiil, Bilişim sonraki oyunları kazanacak şekilde kontrolu sağlamak.
suç işlemek amacıyla örgüt kurmak Fiil, Ceza Hukuku
kendi partisini avucunun içine almak Fiil
suç işlendiği anda başka yerde bulunduğunu kanıtlamak Fiil
kamp kurmak Fiil
iddiasını inanılır kılmak Fiil
birinin güvenilirliğini saptamak Fiil
kimliğini saptamak Fiil
avukat olarak ün kazanmak Fiil
ikametgâh edinmek Fiil
hakkını kullanmak Fiil
haklarını geçerli kılmak Fiil
kesin olarak tespit etmek Fiil
kesin olarak belirlemek Fiil
bir şube açmak Fiil
iş kurmak Fiil
kürsü açmak Fiil
bir talebi tahkik ve tespit etmek Fiil
talep tahkik ve tespit etmek Fiil
bir şeydeki mülkiyet hakkını kanıtlamak Fiil
bir sömürge kurmak Fiil
sömürge kurmak Fiil
kurul kurmak Fiil
bir kurul kurmak Fiil
bir kurul kurmak Fiil
bir şirket kurmak Fiil
kredi açmak Fiil
birine kredi açmak Fiil
âdet haline getirmek Fiil
anlaşmazlık konusu bir vasiyeti geçerli kılmak Fiil
itiraz edilen bir vasiyetnamenin geçerliğini ispat etmek Fiil
bir ikametgâhı yapmak Fiil
ikametgâh edinmek Fiil
bir gerçeği saptamak Fiil
hükümet kurmak Fiil
kanuni bir bağ kurmak Fiil
kanuni bağ kurmak Fiil
(US) bir kredi sınırı saptamak Fiil
yeni bir kürsü kurmak Fiil
yeni bir sanayi rejimi uygulamak Fiil
yeni bir devlet kurmak Fiil
ortaklık kurmak Fiil
bir fiyat saptamak Fiil
bir ilke koymak Fiil
ilke koymak Fiil
ilişki kurmak Fiil
hak tesis etmek Fiil
bir hak tesis etmek Fiil
bir kural koymak Fiil
bir burs vermek Fiil
vergi koymak Fiil
tütünden vergi almak Fiil
bir sendika kurmak Fiil
sendika kurmak Fiil
itiraz edilen vasiyetnamenin geçerliliğini ispat etmek Fiil
bir acente kurmak Fiil
bir temsilcilik kurmak Fiil
asil olarak atamak Fiil
bir memuru asaleten tayin etmek Fiil
otorite kurmak Fiil
kesin olarak saptamak Fiil
biriyle yakın ilişkiler kurmak Fiil
biriyle yakın ilişkiler kurmak Fiil
biriyle temas kurmak Fiil
biriyle temas kurmak Fiil
siyasal ilişkiler kurmak Fiil
temelleştirmek Fiil
temellendirmek Fiil
sebep ortaya koymak Fiil
kanuni bağ kurmak Fiil
asgari fiyatları tespit etmek Fiil
asgari fiyattan tespit etmek Fiil
tekel kurmak Fiil
yeni yüksek rekorlar kırmak Fiil
kendini kitapçı olarak tanıtmak Fiil
işadamı olarak tanınmak Fiil
eve yerleşmek Fiil
bir eve yerleşmek Fiil
bir işe girmek Fiil
sağlam bir işe yerleşmek Fiil
kır kesimine yerleşmek Fiil
düzen kurmak Fiil
barışı tesis etmek Fiil
barış sağlamak Fiil
öncelikleri koymak Fiil
öncelik tesis etmek Fiil
ilişki kurmak Fiil
birini yerleştirmek Fiil
birini vali yapmak Fiil
birini bir mevkie getirmek Fiil
birinin suçunu ispat etmek Fiil
birinin suçsuzluğunu ispat etmek Fiil
birini bir mevkie yerleştirmek Fiil
birini bir mevkii yerleştirmek Fiil
birini bir mevki yerleştirmek Fiil
kalite standartlarını tespit etmek Fiil
kalite standart dılarını tespit etmek Fiil
yıl sonu hesap durumunu saptamak Fiil
telefon bağlantısı kurmak Fiil
kadastro planını çıkarmak Fiil
gerçekleri saptamak Fiil
birinin kimliğini saptamak Fiil
barışı tesis etmek Fiil
bir şeyin geçerliğini kanıtlamak Fiil
bir şeyin gerçekliğini ispat etmek Fiil
değeri tespit etmek Fiil
değerini tespit etmek Fiil
kendini kabul ettirmek Fiil
kabul görmek Fiil
bir garanti fonunun kurulması iyi olmak Fiil
kurdurmak kurdurtmak Fiil
dernek kurma özgürlüğü İsim, Hak ve Özgürlükler
dernek kurma hürriyeti İsim, Hak ve Özgürlükler
dernek kurma hakkı İsim, Hak ve Özgürlükler
şahsi ilişki kurma hakkı İsim, Medeni Hukuk